İstanbul Bölge Müdürlüğü

Bölge Müdür Yardımcıları

 
HASAN CİNGÖZ     
Bölge Müdür Yardımcısı            
1974 Taşova/AMASYA doğumlu olan Hasan CİNGÖZ, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur. Memuriyete 1998 yılında Kontrolör olarak başlayan Hasan CİNGÖZ, 01.05.2012 tarihinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevlendirilmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
 
NAFİZ ARISOY        
Bölge Müdür Yardımcısı            
1965 Eskişehir doğumlu olan Nafiz ARISOY ,üniversite mezunudur.Göreve ilk olarak 1982 yılında başlayan Nafiz Arısoy  2012'dan beri İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde halen görev yapmaktadir.Evli ve 1 çocuk babasıdır
ÖZGE DEMİREL       
Bölge Müdür Yardımcısı             
1979 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden başarıyla mezun olmuştur. 25 Aralık 2002 tarihinde Gümrükler Genel  Müdürlüğünde Gümrük Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Özge DEMİREL, yeterlilik sürecini başarıyla  tamamlayarak 2006 yılında Gümrük Uzmanı olarak atanmıştır. 12 Ocak 2015 tarihinden itibaren Bölge Müdürlüğümüzde  Şube Müdür Vekili olarak geçici görevlendirilen DEMİREL, 12 Ekim 2016 tarihinde Bakanlık Makamının Onayı ile  vekaleten Bölge Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Bakanlık düzeyinde özellikle otomasyon sistemleri ile ilgili  olarak yürütülen çeşitli çalışma ve projelerde görev almış; mesleki konularda çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Evli olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
 
SELÇUK ÖZDAMAR
Bölge Müdür
Yardımcısı            
 1983 Kayseri doğumlu olan Selçuk ÖZDAMAR ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlayarak 2007 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun olmuş, 2016 yılında ise Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üstün başarıyla mezun olmuştur. 2009 yılında Gümrük Teftiş Kurulu’nda Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2012 yılında ise Gümrük ve Ticaret Müfettişi olarak  atanmıştır. 09.12.2016 tarihinde Bakanlık Makamı Onayı ile Bölge Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Evli olup, İngilizce bilmektedir.
 
VEYSEL MADEN     
Bölge Müdür Yardımcısı            

1980 Trabzon doğumlu olan Veysel MADEN, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayarak 2003 yılında Marmara  Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun oldu. Mezuniyet sonrası 2004-2007 yılları arasında Gelir Uzman Yardımcısı, 2007-2011 yılları arasında Vergi Denetmeni olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çalıştı. 2011 yılında Teftiş Kurulunda Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış olup; 2014 yılında ise Gümrük ve Ticaret Müfettişi olarak atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Veysel MADEN iyi derecede İngilizce bilmektedir.
 
YALÇIN ÖZDEN       Bölge Müdür Yardımcısı           
 
1967 yılında Lüleburgaz/Kırklareli’de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Lüleburgaz’da tamamlamıştır. 1986 yılında  Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümünü (ön lisans), 1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi-İşletme Bölümünü, 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmiştir. 1986 yılında Gümrükler Genel  Müdürlüğü emrinde memur olarak göreve başlamıştır. 1997 yılında Gümrük Şefi, 2007 yılında Gümrük Müdür  Yardımcısı, 2012 yılında Gümrük Müdürü olmuştur. 24 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü  emrinde göreve başlayan Yalçın ÖZDEN, evli ve 2 çocuk babasıdır.
 

NOT : İsimler alfabetik sıralıdır.