İtalyan Uzmanlardan Bölgemize Ziyaret

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2012 Yılı Programlaması kapsamında Bakanlığımızın “Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu VIII” Projesinin bileşenlerinden biri olan "Gümrük Laboratuvarlarının Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi" çerçevesinde İtalyan uzmanlardan oluşan heyet 11 Eylül 2017 tarihinde Bölge Müdürümüz Halil İbrahim BOZKUŞ tarafından Makamında kabul edilmiştir.

11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşen söz konusu çalışma ziyareti kapsamında heyet tarafından projenin amacı olan Gümrük Laboratuvarlarının teknik ve idari konularda günümüz şartlarına uygun geliştirilmesine yönelik olarak bağlantımız İstanbul Gümrük Laboratuvarı’nda çeşitli incelemelerde bulunulmuştur
.