"Gümrük Tarife Uygulamaları ile Dış Ticaret Mevzuatı" Eğitimi Düzenlendi

Bölge Müdürlüğümüzce, gümrük mevzuatının farklı yorumlanmasından kaynaklanan uygulama farklılıklarını asgariye indirerek tüm idarelerimiz açısından yeknesaklığı sağlamak ve personelimizin mevzuat bilgisini güncel tutmak amacıyla Muayene Memurlarına yönelik olarak 17-18 Eylül 2018, 24-25 Eylül 2018, 01-02 Ekim 2018, 08-09 Ekim 2018, 15-16 Ekim 2018, 22-23 Ekim 2018 tarihlerinde 6 Grup halinde, her hafta Pazartesi ve Salı günleri tam gün olmak üzere “Gümrük Tarife Uygulamaları ile Dış Ticaret Mevzuatı” konularında bir eğitim programı düzenlenmiştir.