2018 Yılı Uzlaşma İstatistikleri

31 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği” kapsamında 2017 yılı itibarıyla Bölge Müdürlüğümüz Uzlaşma Komisyonuna yapılmış olan toplam 2.718 başvurudan 76 adedi red edilmiş, 1.480 adedinde uzlaşma sağlanmıştır.
Görüşülen dosyalar itibariyle uzlaşma oranı %96'dır.

 


Uzlaşma Talep
Sayısı
Ret Vazgeçilen Talep Sayısı Uzlaşması Sağlanamayan Temin Edilemeyenler Uzlaşması Sağlanan
2.718 76 38 46 22 1.480