2015 Yılı Uzlaşma İstatistikleri


2015 YILI UZLAŞMA İSTATİSTİKLERİ
 
31 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği” kapsamında, 2015 yılı Ocak -Aralık dönemimde Bölge Müdürlüğümüz Uzlaşma Komisyonuna  toplam 2175 adet başvuru yapılmıştır.

Tablo-1: Uzlaşma Verileri

2015 YILI UZLAŞMA VERİLERİ
Uzlaşma Başvuru Sayısı Red İşlemi Devam Eden Dosya Sayısı Uzl. Temin Edilemeyen Uzlaşması Sağlanamayan Uzlaşması Sağlanan
2175 153 440 19 61 1502

Uzlaşma talebi kabul edilerek görüşmesi yapılan 1600 adet başvurudan 1588 adedinde uzlaşma görüşmesi yapılmış olup, 1502 adedinde uzlaşmaya varılmış, 61 adedinde uzlaşma sağlanamamıştır. Görüşülen dosyalar itibariyle uzlaşma oranı % 95’tir.

Grafik-1 :2015 Yılı Uzlaşma Verileri