İstanbul Bölge Müdürlüğü

“Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması Açısından Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu” Konulu Seminer Düzenlendi

Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Mekanizması (IPA) çerçevesinde  “Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması” konulu Bakanlığımız Projesinin hizmet sözleşmesi bileşeni kapsamında İstanbul’da 22 ve 23 Mart 2017 tarihlerinde seminer gerçekleştirilmiştir.
 
Söz konusu seminere Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ, Proje Lideri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Önder GÖÇMEN, Bölge Müdürümüz Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ ve Bakanlığımız ile Bölge Müdürlüğü Yöneticilerimizin yanı sıra, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır.

İki gün boyunca süren seminerde Bakanlığımız yetkilileri ile yerli ve yabancı uzmanlar tarafından Fikri Mülkiyet Hakları konusunda çeşitli eğitimler verilmiş olup, fikri ve sınai mülkiyet kavramları, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin cezai, hukuki ve sınır önlemleri, fikri mülkiyetin korunmasında Gümrük İdaresinin rolü, özel sektörün konuyla ilgili görüşleri ve Avrupa Birliği’ndeki önlemler görüşülmüş; ayrıca sahte ve orijinal eşyalara ilişkin görseller sergilenmiş ve katılımcılara aradaki farkları görme şansı tanınmıştır.