“Gümrük Tarife Mevzuatı ve Uygulamaları Semineri” Düzenlendi

Bölge Müdürlüğümüzce, gümrük mevzuatının farklı yorumlanmasından kaynaklanan uygulama farklılıklarını asgariye indirerek tüm idarelerimiz açısından yeknesaklığı sağlamak ve personelimizin mevzuat bilgisini güncel tutmak amacıyla Muayene Memurlarına yönelik olarak “Gümrük Tarife Uygulamaları ile Dış Ticaret Mevzuatı” konularında bir eğitim programı düzenlenmiştir.
 
Söz konusu programın açılışı 17 Eylül 2018 tarihinde İstanbul Ticaret Odasının ev sahipliğinde düzenlenen “Gümrük Tarife Mevzuatı ve Uygulamaları” başlıklı seminer ile gerçekleştirilmiştir.

Bölge Müdürümüz Sayın Mehmet HATİPOĞLU, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Levent TAŞ ve İTO Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesi Meclis Üyesi Sayın Serdar KESKİN’in  açılış konuşmalarını yaptığı seminerde, Bölge Müdürümüz tarafından gümrük tarifesinin ve doğru tarife tespitinin öneminden söz edilmiş, ayrıca Bölge Müdürlüğümüz işlem hacmine ilişkin kısaca bilgi verilmiştir.

Akabinde İTO 25 No’lu Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesi Başkanı Bayram DOĞAN, İstanbul Laboratuvar Müdürü Muharrem YILMAZ,  Bölge Müdürlüğümüzde görevli Şube Müdürü Seniha COŞKUN, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünde görevli Kimyager Filiz TEZCAN tarafından tarife mevzuatı ve tahlil süreçlerine ilişkin olarak sunumlar yapılmış olup, sonrasında soru cevap şeklinde devam eden seminer son derece verimli bir şekilde tamamlanmıştır.