İstanbul Bölge Müdürlüğü

Gümrük Camiası "YGM Sistemi ve Antrepoculuk" Konulu Panel’de Bir Araya Geldi

26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları etkinlik programı kapsamında, Bölge Müdürlüğümüzce 24 Ocak 2017 tarihinde MÜSİAD Konferans Salonunda, "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi ve Antrepoculuk" konulu bir panel düzenlenmiştir.
 
MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Sayın Emin TAHA ve İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Halil İbrahim BOZKUŞ tarafından yapılan açılış konuşmaları sonrasında; Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Harun USLU, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Halit HANOĞLU, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Komite Başkanı Sayın Yusuf ÖLÇEN yaptıkları sunumlar ile yakın dönemde yapılan düzenlemeler ekseninde yeniden şekillenen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemini özellikle antrepoculuk faaliyetleri özelinde ele almışlardır.
 
2008 yılında uygulanmaya başlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sisteminde dönem içerisinde uygulama farklılıkları yaşansa da sistem yürürlükte kalmaya devam etmiştir. En son olarak 2016 yılının Ekim ayında yayımlanan 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile YGM sisteminin işleyişine ilişkin pek çok yeniliğin yanı sıra antrepolarla ilgili işlem süreçlerini ilgilendiren düzenlemeler yapılmıştır.
 
Bu kapsamda, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak 2017 yılında da Bakanlığımızın misyonu ve çizdiği vizyon çerçevesinde gümrük hizmetlerinin paydaşlarımıza hızlı, verimli ve kaliteli bir biçimde sunulması amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında MÜSİAD’ın ev sahipliğinde düzenlediğimiz ve yüksek düzeyde katılımla gerçekleştirilen Panel son derece verimli geçmiştir.