İstanbul Bölge Müdürlüğü

Bölge Müdürümüz ''Enerji Lojistiğinin Stratejik Önemi'' Konulu Panele Katıldı.

Bölge Müdürümüz Sn. Halil İbrahim BOZKUŞ, 21 Aralık 2016 tarihinde MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu tarafından MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen “Enerji Lojistiğinin Stratejik Önemi” konulu panele konuşmacı olarak katılmıştır. MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Emin TAHA’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Panelde Bölge Müdürümüzün yanı sıra Uluslararası Nakliyeciler Derneği(UND) Başkanı Çetin NUHOĞLU da panelist olarak yer almıştır.

Söz konusu Panelde Bölge Müdürümüz, “Dış Ticaretimizde Enerjinin Yeri” konulu bir sunum yapmış olup, sunumunda İstanbul Bölge Müdürlüğünün toplam ticaretimizin yüzde 60’ının gümrük işlemlerini gerçekleştirdiğini, lojistikçilerin ve Gümrük Müşavirlerinin İstanbul eksenli çalıştığını, İstanbul’un hem dış ticaretin hem de lojistiğin kalbi durumunda olduğunu ifade etmiş, enerji ticaretimizi oluşturan; elektrik, ham petrol, işlenmiş petrol, petrol gazları, kömür, yenilenebilir enerji üretim teçhizatlarına ilişkin dış ticaret istatistiklerimize 2015 ve 2016 yılları itibariyle karşılaştırmalı olarak yer vermiş, ayrıca akaryakıt ve doğal gaz cinsi eşyanın gümrük işlem süreçlerine ilişkin olarak da bilgilendirme yapmıştır.

MÜSİAD Üyelerinin,  İstanbul Üniversitesi Uluslararası Lojistik Fakültesi Öğretim görevlileri ve öğrencilerinin de ilgi gösterdiği panel, panelistler adına MÜSİAD Hatıra Ormanına dikilen fidanların sertifikalarının kendilerine takdimi ile son bulmuştur.