Bakanlığımız ve Özbekistan Gümrük İdaresi Yetkileri Bölge Müdürlüğümüzde Bir Araya Geldi

Türkiye-Özbekistan arasında, 30 Nisan 2018 tarihinde imzalanan "Ortak Gümrük Konseyi Tesis Edilmesine İlişkin Protokol" kapsamında oluşturulması gereken Ortak Gümrük Konseyi ilk toplantısının yapılabilmesi için, Bakanlığımız Yetkilileri ile Özbekistan Gümrük İdaresi temsilcileri 29 Kasım 2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzde bir araya gelmiştir.

Türk heyetinin başkanlığını Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Sayın H. Hasan Murat ÖZSOY'un yaptığı toplantıya, Bakanlığımız Yetkilileri ile Bölge Müdürümüz Sayın Mehmet HATİPOĞLU tarafından, Özbekistan heyeti adına ise Özbekistan Gümrük İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Anvar ASAMOV ve Özbekistan Gümrük İdaresi yetkilileri tarafından katılım sağlanmıştır.  
 
Söz konusu toplantıda Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından Komuta Kontrol Merkezi tanıtılmış, ayrıca iki ülke arasındaki potansiyel işbirliği alanları ve bunların geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunularak izlenecek yol haritası belirlenmiştir.