"6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" İle İlgili 21.11.2016 Tarihli 2016/61 Sayılı Genelge

6736 sayılı Bazı Amme Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile 25/08/2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen 21.11.2016 tarihli, 2016/61 sayılı Genelge için tıklayınız