ÖNEMLİ - Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Yapılan Sözlü Uygulamalı Sınav Sonuçları

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına geçişlerine ilişkin sınav 21.03.2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binasında gerçekleştirilmiştir.

Sınav sonuçlarının ilan edildiği tarih olan 23.03.2018 tarihinden itibaren 26.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar gerekçesi de belirtilmek suretiyle yazılı olarak Sınav Kuruluna itirazda bulunabilir. İtirazlar, Sınav Kurulunca 3 (üç) gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonucu yazılı olarak tebliğ edilecektir.  

Bu ilan tebligat yerine geçecek olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

(Önemli Not:  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması henüz tamamlanmamış olanlardan sonucu olumsuz gelenlerin bulunması halinde bu kişiler sınava girme şartlarını taşımamış sayılacaktır.).
 
Sınavda Başarılı Olan Adaylara Ait Liste İçin tıklayınız.
Sınavda Başarısız Olan Adaylara Ait Liste İçin tıklayınız.