6770 sayılı Kanun Çerçevesinde Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Başvuruları Hakkında

Gümrük Kanunu uyarınca mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre el konulan kara taşıtlarının sahiplerine iadesine ilişkin olarak 6770 sayılı Kanun çerçevesindeki başvurular 31.07.2017 tarihinde sona ereceğinden, bağlantımız Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü başvuruları kabul etmek üzere 29 ve 30 Temmuz 2017 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde de hizmet verecektir.