İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

 

Tarihçe ve Yerleşke
Müdürlüğümüz 1992 daha önce faaliyetini sürdürdüğü Karaköy’deki hizmet binasından Merkez Efendi Davutpaşa Cad. No:99 Topkapı/İSTANBUL adresinde bulunan Posta İdaresinin binasına taşınmış ve halen bu binanın birinci katında yaklaşık 250 m2’lik (5 adet bölme alanda hizmet vermektedir.)

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
1.Sınıf Gümrük İdaresidir. Müdürlüğümüzde 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 07.10.2009 tarihli, 23955 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve mezkur kararın eki Gümrük Kanununun uygulanmasına dair kararın 134. Maddesinin.birinci fıkrası hükmü gereğince Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2011/23 sayılı Genelge ile Posta Gümrük ve Kambiyo Denetimi Rehberi hükümleri gereğince işlemler yürütülmektedir.
Yurt dışındaki gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki gerçek kişilere posta yoluyla gönderilen posta gönderilerine tanınan muafiyet , 07.10.2009 tarihli , 23955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/15481 sayı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 45 veya 62. Maddeleri kapsamında değerlendirilmektedir.Yurt dışındaki gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki gerçek kişilere posta yoluyla gönderilen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen değeri 75 EURO’ ya kadar olan eşyalar için muafiyet uygulanmaktadır. Değeri 75 EURO’yu aşan ancak 1.500.-EURO’yu aşmayan eşya anılan Bakanlar Kurulu Kararının 62.maddesi kapsamında değerlendirilerek geldiği ülkeye göre bu eşyaya tek ve maktu vergi uygulanarak (eşya Avrupa Birliği ülkelerinden geliyorsa %18 diğer ülkelerden geliyorsa %20 tek ve maktu vergi oranı) tahakkuku “Declaration en Dovane”ların üzerlerine yapılarak tahsil edilmektedir.Gerek Gümrük Mevzuatı gerekse Posta Mevzuatı hükümlerine göre gümrük beyannamesi olarak düzenlenmesi gereken Declaration en Dovane (CN 23) olmadığı durumlarda Sözlü Beyan Formu düzenlettirilmektedir.
Şu kadar ki; posta yoluyla az da olsa ticari miktar arz eden erbabının , firmaların eşyaları da gelmekte olup; bu tür eşyalar için serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlenmesi suretiyle serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmaktadır. Mektup postası dışında kalan ve İstanbul İl Sınırları dışında yurdun değişik yörelerinde ikamet eden vatandaşlara teslim edilmek üzere ikametlerine en yakın olan 41 gümrükleme merkezine transit hükümleri çerçevesinde eşya sevkleri de yapılmaktadır. Bu sevk işlemleri Özet Beyan Modülünden düzenlenen Özet Beyan Formu (TRANSİT) ile yerine getirilmektedir. Her gün 40 değişik gümrükleme merkezine eşya sevki yapıldığından bu işlemler günlük iş yoğunluğunun büyük bir kısmını teşkil etmektedir. Ayrıca 2011/39 sayılı genelgeye göre cep telefonun, gıda takviye ürünü olan vitaminlerin , kozmetik ve gıda tüketim maddelerinin (çay,şeker,çikolata ,içki, sigara ve puro gibi ) posta yolu ile gelmesi mümkün bulunmamaktadır.

Gümrük Antrepo Durumu
Gümrük Müdürlüğümüz denetimi ve Posta İdaresinin sorumluluğu altında 3 adet A tipi genel antrepo bulunmakta olup bu antrepolarda yılda ortalama olarak 300.000 (üç yüz bin) adet kolinin girişi yapılmaktadır. Yurt dışından posta gönderilerinin mektup postası ile birlikte gelmesi (karışık) nedeniyle AHL‘de bulunan UPİM (Uluslararası Posta İşleme Merkezi Müdürlüğü) tarafından ayrışımları yapılarak, İstanbul İl Sınırları dışındaki gümrükleme merkezlerine gönderilecek olan ve Marmara Bölgesi Posta Merkezlerine dağıtımı yapılacak olan , ayrıca teslimi Müdürlüğümüz vasıtasıyla yapılacak eşyalar müdürlüğümüze gelmekte, müdürlüğümüze gelen bu eşyalar İstanbul Kargo İşleme Merkez Müdürlüğü’nün sorumluluğu ve Gümrüğümüzün denetimi altında Genel Antrepo hükmündeki Posta İdaresinin Ambarlarına teslim edilmektedir.Posta binasının ikinci katında UPİM’ den gelen APG , EMS (küçük paket) mektup posta gönderilerinin ayrışımlarının yapıldığı “ Küçük Paket Ambarı “ , binanın birinci katında da bir adet “ Küçük Paket Ambarı “ ve bir adet “ Büyük Koli Ambarı “ olarak adlandırılan toplam üç adet ambar bulunmaktadır.

İletişim
Adres: İkitelli Organize San. Sitesi 2. Kısım Bedrettin Dalan Cad. Aykosan San. Sitesi İkitelli -Başakşehir/İST.
Tel:0212 549 41 80
Faks:0212 612 08 04
e-posta: istpstgm@gtb.gov.tr