İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

 

Tarihçe ve Yerleşke
Müdürlüğümüz 1992 daha önce faaliyetini sürdürdüğü Karaköy’deki hizmet binasından Merkez Efendi Davutpaşa Cad. No:99 Topkapı/İSTANBUL adresinde bulunan Posta İdaresinin binasına taşınmış ve halen bu binanın birinci katında yaklaşık 250 m2’lik (5 adet bölme alanda hizmet vermektedir.)

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
1.Sınıf Gümrük İdaresi olup, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun173 ve 175 inci maddelerinde düzenlenen, posta yoluyla Türkiye Gümrük bölgesine gelen , Türkiye'den gönderilen  veya Türkiye'ye iade edilen eşya, posta çantaları ve kolilerin; gümrük kontrolü, muayenesi ile ticari eşyanın diğer gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresidir. Posta yoluyla az da olsa ticari miktar arz eden erbabının , firmaların eşyaları da gelmekte olup; bu tür eşyalar için serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlenmesi suretiyle serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmaktadır. Mektup postası dışında kalan ve İstanbul İl Sınırları dışında yurdun değişik yörelerinde ikamet eden vatandaşlara teslim edilmek üzere ikametlerine en yakın olan 41 gümrükleme merkezine transit hükümleri çerçevesinde eşya sevkleri de yapılmaktadır. Bu sevk işlemleri Özet Beyan Modülünden düzenlenen Özet Beyan Formu (TRANSİT) ile yerine getirilmektedir. Her gün 40 değişik gümrükleme merkezine eşya sevki yapıldığından bu işlemler günlük iş yoğunluğunun büyük bir kısmını teşkil etmektedir. Ayrıca 2011/39 sayılı genelgeye göre cep telefonun, gıda takviye ürünü olan vitaminlerin , kozmetik ve gıda tüketim maddelerinin (çay,şeker,çikolata ,içki, sigara ve puro gibi ) posta yolu ile gelmesi mümkün bulunmamaktadır.

Gümrük Antrepo Durumu
Gümrük Müdürlüğümüz denetimi ve Posta İdaresinin sorumluluğu altında 3 adet A tipi genel antrepo bulunmakta olup bu antrepolarda yılda ortalama olarak 300.000 (üç yüz bin) adet kolinin girişi yapılmaktadır. Yurt dışından posta gönderilerinin mektup postası ile birlikte gelmesi (karışık) nedeniyle AHL‘de bulunan UPİM (Uluslararası Posta İşleme Merkezi Müdürlüğü) tarafından ayrışımları yapılarak, İstanbul İl Sınırları dışındaki gümrükleme merkezlerine gönderilecek olan ve Marmara Bölgesi Posta Merkezlerine dağıtımı yapılacak olan , ayrıca teslimi Müdürlüğümüz vasıtasıyla yapılacak eşyalar müdürlüğümüze gelmekte, müdürlüğümüze gelen bu eşyalar İstanbul Kargo İşleme Merkez Müdürlüğü’nün sorumluluğu ve Gümrüğümüzün denetimi altında Genel Antrepo hükmündeki Posta İdaresinin Ambarlarına teslim edilmektedir.Posta binasının ikinci katında UPİM’ den gelen APG , EMS (küçük paket) mektup posta gönderilerinin ayrışımlarının yapıldığı “ Küçük Paket Ambarı “ , binanın birinci katında da bir adet “ Küçük Paket Ambarı “ ve bir adet “ Büyük Koli Ambarı “ olarak adlandırılan toplam üç adet ambar bulunmaktadır.

İletişim
Adres: İkitelli Organize San. Sitesi 2. Kısım Bedrettin Dalan Cad. Aykosan San. Sitesi İkitelli -Başakşehir/İST.
Tel:0212 549 41 80
Faks:0212 612 08 04
e-posta: istpstgm@gtb.gov.tr