İstanbul Bölge Müdürlüğü

İstanbul Perakende Satış İşletme Müdürlüğü

Tarihçe ve Yerleşke
İşletme Müdürlüğümüz 02/01/2012 tarihinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetine başlamıştır.
İşletme Müdürlüğümüz bağlantıları;
-Sirkeci Perakende Satış Mağazası, 22 Nisan 2004 tarihinde, Hocapaşa Mahallesi Ebusuud Caddesi No:21 Sirkeci adresinde 100 m2 ölçekli binada,
-Erenköy Perakende Satış Mağazası, 29 Haziran 2011 tarihinde, Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı yanı No:6/B Ataşehir adresinde 450 m2 ölçekli binada,
-6 No’lu Perakende Ambarı ve 2 No’lu Tasfiye Ambarı da yine Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı yanı No:6/B Ataşehir adresinde bulunan Erenköy Gümrük Sahasında bulunmaktadır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Antrepo ve Geçici Depolama yerlerinde bulunan devlet malı haline gelen eşyaların buralardan perakende ambarlarına çekimi, bu eşyaların perakende kararlarının alınarak fiyatlandırılması ve Perakende Satış Mağazalarına getirilerek satışlarının yapılması.
Antrepo, Geçici Depolama Yeri Durumu ve İsimleri:
2 adet Perakende Eşya Ambarı bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri
İstanbul Perakende Satış İşletme Müdürlüğü
Adres: Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı yanı No:6/B Ataşehir/İSTANBUL
Telefon: (0 216) 540 86 91
Faks: (0 216) 540 07 39